Introduceren

1. Ieder lid mag een niet-lid introduceren, tegen betaling van de geldende prijs van een introductiepasje. Deze is verkrijgbaar aan de bar voor 10 euro (volwassenen) en 2.50 euro (voor jeugd tot 18 jaar).
Er kan maximaal 2x geintroduceerd worden.

2. Een introducee mag 2x afhangen op de dag dat het pasje is betaald.

3. Introduceren is altijd mogelijk, als er tenminste 2 banen vrij zijn.

4. Een introducee mag alleen afhangen op een vrije baan en dient gelijk te gaan spelen.

5. Introduceren is niet mogelijk op dagen dat er competitie of club-evenementen plaats vinden. Dit is ter beoordeling van het bestuur. Wanneer er onduidelijkheden en/of problemen zijn, kunt u zich wenden tot een bestuurslid.