Hoe word ik lid?

Lidmaatschappen

Tennisclub7 kent verschillende soorten lidmaatschappen. Voor het soort lidmaatschap
geldt dat de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar bepalend is voor de categorie
waarin men valt. Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Als je lopende het seizoen lid wordt, betaal je daarvoor naar rato (dus slechts de resterende maanden).

Tenniskids (rood, oranje of groen) 55,-

Juniorlid 13 t/m 14 jaar 80,–

Juniorlid 15 t/m 17 jaar 100,–

Juniorleden mogen onbeperkt spelen. (afhangen met KNLTB pas)
Contributie staat los van het lesgeld (lesgeld wordt direct aan de Tennisschool voldaan.)

Senior 18 t/m 22 jaar 175,–

Senior 23 t/m 88+ 215,–

Deze senioren kunnen onbeperkt spelen van 9.00 tot 23.00 uur. Op zondagavond is het
tennispark gesloten tenzij er competitie of toernooien worden gespeeld.

Senior daglid 160,–

Dagleden kunnen doordeweeks spelen van 9.00 tot 17.00 uur. Níet in het weekend.

 

Competitielid 55,–

Het is mogelijk tijdelijk competitielid te worden als u al lid bent bij een andere
vereniging. Dit gaat op verzoek van een competitieteam om het team te versterken en
in overleg met de competitieleider. U kunt dan ook in de competitieperiode trainen met
het team.

Overige gegevens
Tennisclub7
Strandweg 23, 2761 DM, gemeente Zuidplas
gelegen aan de Zevenhuizerplas bij Oud Verlaat en Nesselande

Correspondentieadres:
Tennisclub7
Struikheide 80
3069 LJ Rotterdam.

Informatie over inschrijven en lidmaatschap:
ledenadministratie@tennisclub7.nl of bel Yvonne Stevens 06 38 72 73 87.