Iedereen weer de baan op

Tot ons grote genoegen kunnen we u melden dat alle leden vanaf 11 mei de baan weer op kunnen. Dat kan onder de hieronder genoemde voorwaarden:

 • Houdt u aan het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF;
 • Houdt u aan de aanvullende richtlijnen die de KNLTB heeft opgesteld;
 • Afhangen is verplicht (tot 19:00 uur);
 • Reserveer een baan door voor 15:00 te mailen naar  ledenadministratie@tennisclub7.nl als u na 19:00 uur wilt spelen. U kunt alleen spelen als u hiervoor goedkeuring heeft van de ledenadministratie (een baannummer krijgt u van de ledenadministratie bij goedkeuring);
 • Neem uw ledenpas mee;
 • Was uw handen bij het betreden van het park;
 • Volg de aanwijzingen van de toezichthouder (herkenbaar aan het hesje) of het personeel van Lake7 op;
 • Na het spelen gaat u direct naar huis;
 • Op het terras nuttigt u geen consumpties;
 • Ga thuis naar het toilet voor het spelen;
 • Toiletten zijn beperkt toegankelijk (sleutel bij de bar);
 • Kinderen (tot 18 jaar) spelen alleen overdag (tot 19:00) tenzij ze met een volwassene spelen;
 • De op 4 mei gecommuniceerde afspraken voor de jeugd gelden niet meer, deze nieuwe afspraken zijn nu leidend;
 • Ouders mogen het park op mits ze zich aan het protocol van NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB houden;
 • Alleen enkelspel is toegestaan;
 • Het park is op maandag t/m vrijdag open van 9:00-22:00;
 • Het park is in het weekend open van 9:00-14:00.

We willen iedereen bedanken voor het getoonde begrip in de tijd dat er niet gespeeld kon worden. Ook willen we alle vrijwilligers bedanken die meedenken/meewerken in deze opstarten-fase.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, richt u dan tot Rene Combrink (rene.combrink@live.nl).

Met sportieve groet,

Bestuur Tennisclub7